PRETRAŽIVAČ SVETA TEHNIKE


www.tesla-sistemi.co.rs

 

SAJTOVI TESLA SISTEMA

www.alarmi.rs www.energija.co.rs               www.pelco.rs www.termovizija.co.rs
www.audio.co.rs www.faradej.co.rs www.perimetar.co.rs www.tesla-sistemi.co.rs
www.automatizacija.co.rs www.gromobrani.co.rs www.pozar.co.rs www.tesla.co.rs
www.control.co.rs www.industrija.co.rs www.preventiva.co.rs www.televizija.co.rs
www.displeji.co.rs www.interfoni.rs www.sirene.co.rs www.tesla.rs
www.distribucija-vreme.co.rs www.inzenjer.rs www.solarni-sistemi.co.rs www.video-nadzor.rs
www.energetika.co.rs www.kamere.co.rs www.specijalne-instalacije.rs www.video-konferencija.co.rs
www.e-hotel.co.rs www.komunikacije.rs www.svetlost.co.rs www.vojska.co.rs
www.energetske-instalacije.rs www.merenja.co.rs www.tehnicka-zastita.rs www.vozila.co.rs


ISTORIJA TESLA SISTEMA

Tesla sistemi su osnovani 2006. godine. Od osnivanja do danas, imamo prosečni godišnji rast prometa od 20 - 30%. To je postalo pravilo poslovanja u prethodnih 11 godina.

Ono što nam je bitnije od svih ovih podataka, koji već pripadaju prošlom vremenu, jeste da smo kompanija sa velikim potencijalom i da možemo u budućnosti da ostvarimo još bolje rezultate. Ovo je činjenica koju stalno ističu naši korisnici, saradnici i konkurencija.

Nama je najvažnije da smo danas veći nego što smo bili juče i da imamo ogromnu količinu pozitivne energije koju ćemo upotrebiti da sutrašnji dan učinimo boljim od današnjeg.