7 jula, 2020
reaktivna energija

Instalacija sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara u trafostanici

Sistemi automatske dojave požara imaju zadatak da što ranije detektuju požar, detektujući neku od njegovih osnovnih manifestacija (dim, porast temperature, svetlost plamena,…).
6 jula, 2020
reaktivna energija

Automatizacija Tesla sistemi

Tesla sistemi su realizovali integrisani sistem automatizacije. BMS je realizovan sa SIEMENS-om, a KNX sa Eelectron-om.
2 juna, 2020
Procena rizika

Polaganje stručnog ispita – Licenca za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Juna 2019.godine kompaniji Tesla sistemi je od strane MUP-a Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije izdato ovlašćenje za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.
20 marta, 2020
Dojava požara

Sistem automatske dojave požara na četiri hidroelektrane

Tesla sistemi su završili sistem automatske dojave požara na četiri hidroelektrane (Vrla 1- Vrla 4) koje su u sastavu Elektroprivrede Srbije.