6 oktobra, 2020
slaba struja

Sistemi slabe struje Osnovna škola „Milan Rakić“

Tesla sistemi su uradili sistem za signalizaciju i dojavu požara u Osnovnoj školi "Milan Rakić" koja nosi ime po srpskom književniku, pesniku i diplomati.
15 septembra, 2020

Rekonstrukcija zgrade mesne zajednice u Kovilju

Lokalna samouprava je u kući u Ulici Laze Kostića 70 smeštena od sredine pedesetih godina prošlog veka, a po svedočenju meštana Kovilja, pre nacionalizacije je tu s porodicom živeo seoski lekar.
18 avgusta, 2020
energija

KNX instalacija u muzeju „Sava Šumanović“

Urađen sistem tehničke zaštite, sistem dojave požara i sistem praćenja temperature i vlažnosti preko KNX instalacija u muzeju „Sava Šumanović“ u Šidu.
28 jula, 2020
energetske instalacije

Sistem uzbunjivanja i obaveštavanja grada Smedereva

Akustičku studiju za grad Smederevo i okolna naselja izradili smo 2018. godine. Tokom druge polovine 2019. i prve polovine 2020. godine izvršena je montaža sistema za uzbunjivanje i obaveštavanje Proizvođač sistema je SONNENBURG, Nemačka. Urađen je najmoderniji sistem u Evropi. Takav sistem je instaliran na čitavoj teritoriji Nemačke i Slovenije. Sistem prenosa govora i signala za uzbunjivanje ostvaren je putem digitalne radio mreže proizvođača Motorola. Kompletan softver za upravljanje sistemom je na srpskom jeziku. Smederevo je prvi grad u Srbiji koji ima ovako moderan sistem za uzbunjivanje i obaveštavanje.