Slobodne fotografije

7 jula, 2020
reaktivna energija

Instalacija sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara u trafostanici

Sistemi automatske dojave požara imaju zadatak da što ranije detektuju požar, detektujući neku od njegovih osnovnih manifestacija (dim, porast temperature, svetlost plamena,…).
6 jula, 2020
reaktivna energija

Automatizacija Tesla sistemi

Tesla sistemi su realizovali integrisani sistem automatizacije. BMS je realizovan sa SIEMENS-om, a KNX sa Eelectron-om.