28 jula, 2020
energetske instalacije

Sistem uzbunjivanja i obaveštavanja grada Smedereva

Akustičku studiju za grad Smederevo i okolna naselja izradili smo 2018. godine. Tokom druge polovine 2019. i prve polovine 2020. godine izvršena je montaža sistema za uzbunjivanje i obaveštavanje Proizvođač sistema je SONNENBURG, Nemačka. Urađen je najmoderniji sistem u Evropi. Takav sistem je instaliran na čitavoj teritoriji Nemačke i Slovenije. Sistem prenosa govora i signala za uzbunjivanje ostvaren je putem digitalne radio mreže proizvođača Motorola. Kompletan softver za upravljanje sistemom je na srpskom jeziku. Smederevo je prvi grad u Srbiji koji ima ovako moderan sistem za uzbunjivanje i obaveštavanje.
2 juna, 2020
Procena rizika

Polaganje stručnog ispita – Licenca za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Juna 2019.godine kompaniji Tesla sistemi je od strane MUP-a Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije izdato ovlašćenje za organizovanje i sprovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja.
20 marta, 2020
Dojava požara

Sistem automatske dojave požara na četiri hidroelektrane

Tesla sistemi su završili sistem automatske dojave požara na četiri hidroelektrane (Vrla 1- Vrla 4) koje su u sastavu Elektroprivrede Srbije.
4 marta, 2020
kontrola pristupa

Integrisani sistem tehničke zaštite

Tesla sistemi su izveli integrisani sistem tehničke zaštite u opštoj bolnici Pančevo. Sistem objedinjuje automatsku dojavu požara, kontrolu pristupa i video nadzor. Takođe je postavljena računarska mreža sa cisko opremom.