Topic: Systems integrators 2009 - 2010

Tesla sistemi - Tehnička zaštita
 
Tema Integratora:   SISTEM INTEGRATORI 2009.-2010. Novogodišnji sistem integrator
Decembar 2010.
Srecna nova godina - Tesla sistemi
 


Poslovanje u 2010. godini Tesla sistemi su i petu godinu obeležili sa uspešnim poslovanjem. U 2010. godini ostvarili smo 27% veći promet u odnosu na 2009. godinu.


Sistem integrator br.7 - Sistemi zaštite od požara
Sistemi zaštite od požara su vrlo bitni sistemi svakog objekta. Zadatak automatske dojave požara je da što pre detektuje požar. Detekcija eksplozivnih i toksičnih gasova najveću primenu nalazi u industriji, dok se detekcija ugljen-monoksida vrši u garažama.Aktivni sistemiza gašenje zadnjih godina se sve više primenjuju u Srbiji. I na kraju panična rasveta je sastavni deo sistema zaštite od požara.

Uspostavljena je saradnja sa proizvođačima Protec (Engleska), Esser(Nemačka) i Circontrol (Španija).

Sistem integrator br.6 - Kompenzacija reaktivne energije
Električna energija postaje sve skuplja i energenska efikasnost postaje sastavni deo našeg života i ponašanja. Kompenzacijom reaktivne energije i kontrolom vršnog opterećenja štedimo milionske iznose i trenutno ne postoji investicija u energetskoj efikasnosti koja će Vam brže povratiti uložen novac...

Uspostavljena je poslovna saradnja sa preduzećem Ducati (Italija)..

Sistem integrator br.5 - Led displeji
Led displeji kao vrlo uspešan vid multimedijalnog reklamiranja sve više se postavljaju u gradovima Srbije. Konsultujte se sa nama, jer greške koje se učine na početku realizacije projekta kasnije se vrlo teško ispravljaju..

Uspostavljena je poslovna saradnja sa više kineskih proizvođača.

Audio sistemi, Snimaci razgovora, fax serveri,

Sistem integrator br.4 - Audio sistemi
Snimanje audio razgovora postaje sve zastupljeniji deo u industriji, bankama, brokerskim kućama, trgovinama... Imamo uređaje za snimanje telefonskih razgovora, snimanje poslovnih sastanaka, fax servere. Nudimo kompletan asortiman proizvoda od audio kartica koji se stavljaju u računar do uređaja sa kripto zaštitom koji se primenjuju u NATO snagama.

Potpisan Ugovor o zastupanju izraelskog proizvođača Elkat  i holandskog proizvođača Vidicode.

Interfonski sistemi, interfoni, audio interfoni, video interfoni

Sistem integrator br.3 - Interfonski sistemi
Analogni i digitalni interfonski sistemi namenjeni za kuće i zgrade. Prvi put na srpskom tržištu predstavljeni interfoni sa 2 žice u BUS tehnologiji za izvedbu video interfona. Predstavljena tehnologija koja podržava ogromna naselja sa portirskom službom. Posebna grupa interfona namenjena eksluzivnim naseljima sa touch screenom i maskama koje se prilagođavaju boji zida.

Potpisan Ugovor o zastupanju španskog proizvođača Golmar.

Gromobranski sistemi, gromobrani, elektronski gromobrani,

Sistem integrator br.2 - Gromobranska zaštita
Kompletna gromobranska zaštita objekata putem Faradajevog kaveza ili štapnih hvataljki sa ranim startovanjem. Od izrade projekta, do izvođenja i na kraju davanja stručnog nalaza o otpornosti gromobranskog uzemljenja i kompletnoj gromobranskoj zaštiti.

Potpisan Ugovor o zastupanju španskog proizvođača Ingesco.

Solarni sistemi, solarni paneli, solarna energija

Sistem integrator br.1 - Energetska efikasnost
Energetska kriza, nedostatak osnovnih izvora energije, zavisnost od uvoza i visoka cena energije navode nas da tražimo i upotrebljavamo nove izvore energije i tako smanjujemo potrošnju dragocenih klasičnih izvora energije.

Do kraja 2012. godine Srbija treba da izgradi najmanje 45 megavata kapaciteta u malim hidroelektranama, 45 megavata postrojenja koja koriste energiju vetra, 5 megavata solarnih elektrana, 2 megavata postrojenja na biomasu i 5 megavata na biogas.

Sve na jednom mestu
Tehnička zaštita Telekomunikacije Energetske instalacije Specijalne instalacije
Video - nadzor Telefonske centrale Električne instalacije Oprema za brodove
Alarmi Računarske mreže Gromobrani Oprema za saobraćaj
Dojava požara Optičke mreže Inteligentne zgrade Oprema za zatvore
Interfoni Bežični prenos Izvori napajanja Veliki displeji
Evidencija vremena Antenski sistemi Električna merenja Oprema za vojsku
Kontrola pristupa Video konferencija Kompenzacija energije Termovizija
Perimetarska zaštita
Snimanje govora Instalaciona oprema Solarni paneli
  Radio stanice   Oprema za industriju
Ako ne želite da dobijate Sistem Integrator, ovde se možete odjaviti. © 2010, Tesla Sistemi. Sva prava zadržana.