Topic: APA devices

Informator 16/2016
Informator 16/2016
Uređaji za automatsko punjenje akumulatora - APA
Proizvodnja Tesla sistemi
APA uređaji su predviđeni za napajanje nužnih svetala i požarnih sistema u stambenim i poslovnim objektima. Imaju potpunu autonomiju u radu sa staranjem o stanju akumulatora i režimu opterećenja i pražnjenja - bez prisustva ljudskog nadzora.

Opis uređaja:
  • Sa monofaznim, ili trofaznim ulazom mrežnog napona.
  • Baterijski napon: 12V/ 24V/ 36V/ 48V, u zavisnosti od zahteva.
  • Kapacitet baterija: 18Ah do 400 Ah, u zavisnosti od zahteva.
  • Merenja ulaznog napona jedne, ili sve tri faze, napona baterije, struje baterije.
  • Zaštite od preopterećenja, predubokog pražnjenja i prepunjavanja baterija, prevelike struje punjenja baterija, kao i kratkog spoja na izlazu, sa zvučnom signalizacijom.
  • Opcioni izlaz za daljinsku signalizaciju nestanka mrežnog napona i pražnjenja baterija.
  • Jedan stalni izlaz za potrošače i četiri izlaza, aktivna tek po ispadu mrežnog napona.
  • Automatski restart kada se na ulazu uređaja pojavi mrežni napon, pod uslovom da je u dozvoljenim granicama.Prodaja:
tel: 011/ 714-8317
Kontakt 0-24h:
Miloš Petrović
tel: 064/ 644-2066
Pošaljite e-mail

Centrala:
Tesla sistemi d.o.o.
Milentija Popovića 32a
tel: 011/711-4535
tel: 011/714-8311
Pošaljite e-mail

Izabranih 1500 artikala od 70 proizvođača odmah spremnih za isporuku.
U bazi više od 48000 proizvoda.
Saradnici imaju distributerske rabate!
www.tesla.rs                                                                                                        Odjavite se