Topic: Dismantling of radioactive lightning rods

Informator 17/2016
Informator 17/2016
Vrste radioaktivnih gromobrana
Tesla sistemi su u poslednjih 10 godina odradili poslove na demontaži najvećeg broja radioaktivnih gromobrana u Srbiji.
Ponuda obuhvata demontažu radioaktivnih gromobrana, prevoz specijalnim vozilom do Nuklearnih objekata Srbije (NOS) i trajno skladištenje. Investitor dobija sertifikat od strane Instituta Vinča, da je ispoštovana zakonska i tehnička procedura pri demontaži radioaktivnih gromobrana.

Sposobnost da izvedemo kompletne radove nam omogućava da ponudimo najnižu cenu za demontažu radioaktivnih gromobrana i postavljanje nove gromobranske zaštite, sa izradom projekta i stručnog nalaza.

Demontažu radioaktivnog gromobrana možete pogledati klikom na sliku, ili ovde.Prodaja:
tel: 011/ 714-8317
Kontakt 0-24h:
Miloš Petrović
tel: 064/ 644-2066
Pošaljite e-mail

Centrala:
Tesla sistemi d.o.o.
Milentija Popovića 32a
tel: 011/711-4535
tel: 011/714-8311
Pošaljite e-mail

Izabranih 1500 artikala od 70 proizvođača odmah spremnih za isporuku.
U bazi više od 48000 proizvoda.
Saradnici imaju distributerske rabate!
www.tesla.rs                                                                                                    Odjavite se