Topic: Reactive energy compensation

Informator 29/2017
Informator 29/2017
Na računu za utrošenu električnu energiju, dobijamo odvojene stavke koje prikazuju koliko treba da platimo za električnu energiju a na osnovu sva tri električna brojila iz merne grupe. Ugradnjom kompenzacije reaktivne energije, račun koji treba da platimo na osnovu "utrošene" reaktivne energije možemo da smanimo i do 80%.

Većina električnih uređaja, kao što su elektromotori, transformatori, prigušnice, fluoroscentne svetiljke, osim aktivne energije uzimaju i reaktivnu energiju iz mreže. Reaktivna energija osciluje između elektrane i potrošača. Takva energija se ne može pretvoriti u koristan rad, a mora se platiti isporučiocu električne energije zbog zauzeća prenosnog sistema.

Isplativost investiranja u kompenzaciju reaktivne energije se vidi u vremenskom periodu od jedne do ?etiri godine. Realizovali smo najve?e sisteme u Srbiji za kompenzaciju reaktivne energije. Kontaktirajte nas za optimizaciju va�eg sistema u tri koraka:
  • Merenja - odnosno utvrđivanja stvarnog stanja reaktivne energije
  • Izradu projekta kompenzacija reaktivne (jalove) energije sa studijom isplativosti takvog projekta
  • Izvođenje kompletnih radova.
Prednost saradnje sa našim preduzećem u odnosu na preduzeća koja se bave istim i sličnim poslovima je u tome što na jednom mestu dobijate kompletnu uslugu koju karakteriše kvalitet, brzina i konkurentne cene na tržištu.


Prodaja:
tel: 011/ 714-8317
Kontakt 0-24h:
Miloš Petrović
tel: 064/ 644-2066
Pošaljite e-mail

Centrala:
Tesla sistemi d.o.o.
Milentija Popovića 32a
tel: 011/711-4535
tel: 011/714-8311
Pošaljite e-mail

Izabranih 1500 artikala od 70 proizvođača odmah spremnih za isporuku.
U bazi više od 48000 proizvoda.
Saradnici imaju distributerske rabate!
www.tesla.rs                                                                                                    Odjavite se