Topic: Invitation

Informator 36/2018

Informator 36/2018
Pozivnica
Obaveštavamo Vas da će u organizaciji firme Tesla sistemi d.o.o. i Inženjerske komore Srbije, biti organizovana stručna prezentacija:
“Projektovanje sistema za preventivno otkrivanje požara "
Utorak, 4.12.2018. godine
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 37, drugi sprat
prostorije Inženjerske komore Srbije
Početak: 11.00 časova
Tehnologija preventivnog otkrivanja požara je tehnologija koja je prvi put primenjena u NASA letelicama. Omogućava veoma osetlјivu detekciju i otkrivanje rizika od nastanka požara vremenski mnogo pre nego što nastanu prvi efekti požara u vidu dima, mirisa...

Predavači: Chris Malone, electrical engineer
                    Zlatan Pešić, dipl. inž. el
                    Zoran Tatomirović, dipl. inž. el.
                    Aleksandar Ilić, inž. informatike
Sadržaj predavanja:
• Uvod;
• Sistem za preventivnu detekciju požara;
• Razumevanje “Cloud chamber” detekcije;
• Komponente sistema;
• Primena sistema za preventivnu detekciju požara;
• Načini primene sistema;
• Prezentacija softvera za projektovanje;
• Instaliranje sistema;
• Demonstarcija rada sistema;
• Zaključak
Svaki polaznik dobija priručnik na srpskom jeziku „Vodič za projektovanje sistema preventivnog otkrivanja požara“ i softver za projektovanje.

Cilj i očekivani rezultati:
Upoznavanje članova sa temom predavanja. Sagledavanje problema. Očekivani rezultat je proširenje znanja projektanata, izvođača i korisnika o sistemu za preventivno otkrivanje požara. Upoznavanje kako se vrši projektovanje za različite namene objekata.

Prijava:
Prijavljivanje za prisustvovanje predavanju se vrši putem sajta Inženjerske komore Srbije (www.ingkomora.org.rs/programobuke ), ili direktno pozivom predavača Zlatana Pešića na telefon 011/711-4535.

Pozovite nas:
Tesla sistemi d.o.o.
Dr. Ivana Ribara 181a
tel: 011/ 711-4535
fax: 011/ 714-8311
Pošaljite e-mail

Izabranih 1500 artikala od 70 proizvođača odmah spremnih za isporuku.
Saradnici imaju distributerske rabate!
www.tesla.rs                                                                                                    Odjavite se