Topic: Lightning rods

Informator 8/2016
Informator 8/2016
Najbolja cena gromobrana na tržištu Srbije!
 • Vreme prednjačenja gromobrana sa ranim startovanjem je izbalansirano na 15/ 30/ 45/ 60 μs, u skladu sa NF C 17-102 standardom..
 • U prodaji gromobrana imamo 80 % učešća na tržištu Srbije.
 • Imamo 12 godina iskustva u gromobranskoj zaštiti.
 • Postavili smo 1150 instalacija novih gromobrana u periodu od 2004. do 2016. godine
 • Izvršili smo demontažu 90% svih radioaktivnih gromobrana u periodu 2013-2016.
 • Izveli smo najveće projekte gromobranske zaštite u Srbiji.

Tehničke specifikacije brojača udara groma
 • Brojač se montira na spustni vod (paralelna veza, bez sečenja voda), mora biti montiran na 2m visine (iznad mernog mesta).
 • Mora biti montiran na 2m visine (iznad mernog mesta), pomoću prohromskog fiksatora koji se nalazi na poleđini brojača, uz pomoć 2 (dva) šrafa .
 • Brojač pokazuje broj udara groma u gromobransku instalaciju; ta informacija je neophodna zbog održavanja i kontrole gromobranskog sistema .
 • Isporučuje sa brojem 000001 na displeju.
 • Proizvod ima propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta. Proizvođač „France Paratonnerres“ – Francuska daje garanciju na proizvod u trajanju od 3 godine. Životni vek proizvoda 10 godina.
 • Instalacija: za sve vrste spustnih vodova.
 • Osetljivost: 1kA-100kA.


Prodaja:
tel: 011/ 714-8317
Kontakt 0-24h:
Miloš Petrović
tel: 064/ 644-2066
Pošaljite e-mail

Centrala:
Tesla sistemi d.o.o.
Milentija Popovića 32a
tel: 011/711-4535
tel: 011/714-8311
Pošaljite e-mail

Izabranih 1500 artikala od 70 proizvođača odmah spremnih za isporuku.
U bazi više od 48000 proizvoda.
Saradnici imaju distributerske rabate!
www.tesla.rs Odjavite se