Tema: Indukativna petlja

*Informator 26/2016
Informator 26/2016
Induktivna petlja se koristi za detekciju vozila po principu promene induktiviteta žičane petlje, a koristi za se detekciju prisutnosti/ prolaska vozila preko petlje, odnosno zavojnice, koja je ugrađena u kolovoz.

Detektor sa induktivnom petljom radi na principu detekcije promene induktiviteta petlje Kada naiđe vozilo, u magnetnom polju petlje dolazi do promene induktiviteta i detektor induktivne petlje to registruje. Detektor šalje signal elektronici na koju je povezan i obično se koristi kod: rampi/ barijera, parking sistema, za automatizaciju semafora, brojanje i klasificiranje vozila, merenje brzine vozila, itd. 
Induktivna petlja može biti naknadno ukopana (ugrađena) u kolovoz, rezanjem asfalta, ili betona, ili postavljena pre nego što se položi završni sloj.


Prodaja:
tel: 011/ 714-8317
Kontakt 0-24h:
Miloš Petrović
tel: 064/ 644-2066
Pošaljite e-mail

Centrala:
Tesla sistemi d.o.o.
Milentija Popovića 32a
tel: 011/711-4535
tel: 011/714-8311
Pošaljite e-mail

Izabranih 1500 artikala od 70 proizvođača odmah spremnih za isporuku.
U bazi više od 48000 proizvoda.
Saradnici imaju distributerske rabate!
www.tesla.rs                                                                                                    Odjavite se