Tema: Sistem kontrole aktivnosti osoblja

Informator 27/2016
Informator 27/2017
Starački domovi i bolnice su institucije u kojima se obezbeđuje medicinska nega za pacijente i u kojima se vodi briga o njihovoj bezbednosti. Obilasci odeljenja omogućuju bolji uvid u stanje pacijenta, a samim tim i bolje lečenje i negu. Zbog toga su obilasci odeljenja važan faktor, o kojem uprava mora voditi računa.

U većini slučajeva je za starački dom i bolnicu važno da medicinsko osoblje u određenim intervalima obiđe pacijente. Iz podataka sa našeg sistema za kontrolu može se steći uvid u rad medicinskog osoblja.

Podaci koji se mogu pregledati su: koliko članova i kojih, medicinskog osoblja, je zaduženo za koju smenu; koliko puta su obišli pacijente; koliko je trajao obilazak i tome slično.

Sistem kontrole aktivnosti medicinskog osoblja se sastoji od: RFID tagova, čitača, komunikacionog kabla, softvera za upravljanje itd. čitač je izuzetno lagan, težina je samo 57g, pa ne opterećuje osobu koja ga nosi.

 

Princip rada: RFID tag se instalira na ključnom mestu svakog odeljenja, a medicinsko osoblje sa sobom nosi čitač tokom obilaska i koristi ga za očitavanje. Podaci o prolasku pored taga se čuvaju u čitaču, a po završetku smene se očitavaju upotrebom komunikacionog kabla i analiziraju u softveru. Ovim se kreira zapis, koji se ne može izmeniti, a može se analizirati odmah, ili kada se za tim ukaže potreba.


Prodaja:
tel: 011/ 714-8317
Kontakt 0-24h:
Miloš Petrović
tel: 064/ 644-2066
Pošaljite e-mail

Centrala:
Tesla sistemi d.o.o.
Milentija Popovića 32a
tel: 011/711-4535
tel: 011/714-8311
Pošaljite e-mail

Izabranih 1500 artikala od 70 proizvođača odmah spremnih za isporuku.
U bazi više od 48000 proizvoda.
Saradnici imaju distributerske rabate!
www.tesla.rs                                                                                                    Odjavite se