Tema: Kontrola potrošnje električne energije sa mobilnog telefona

Informator 33/2018
Informator 33/2018
Kontrola potrošnje električne energije sa mobilnog telefona
WiFi uređaj za merenje potrošnje električne energije
Princip rada
Novi Cerrtusov merač električne energije omogućava korisniku proveru – uvid u informacije o potrošnji. U ovim informacijama su sadržani podaci o uključenju sistema, trenutnoj potrošnji/ proizvodnji električne energije, kao i uvid u mesečne i godišnje izveštaje. Uređaji mogu raditi samostalno, ili u grupi.
Karakteristike sistema
Sistem obezbeđuje korisniku mogućnost pristupa pregledu putem aplikacije na mobilnom telefonu, koja obezbeđuje kontrolu sa udaljenosti u realnom vremenu.

Pozovite nas:
Tesla sistemi d.o.o.
Milentija Popovića 32a
tel: 011/ 711-4535
fax: 011/ 714-8311
Pošaljite e-mail

Izabranih 1500 artikala od 70 proizvođača odmah spremnih za isporuku.
U bazi više od 48000 proizvoda.
Saradnici imaju distributerske rabate!
www.tesla.rs                                                                                                    Odjavite se