Tema: Sistemi integratori 2009 godine

Tesla sistemi - Tehnička zaštita
Tema Integratora: SISTEM INTEGRATORI U 2009. GODINI Novogodišnji sistem integrator
Decembar 2009.
Poslovanje u 2009. godini

Tesla sistemi su četvrtu godinu zaredom obeležili sa povećanjem prometa. U 2009. godini ostvarili smo 11% veći promet u odnosu na 2008. godinu i oko 15% veću dobit.
Sistem integrator br.4 - Audio sistemi
Snimanje audio razgovora postaje sve zastupljeniji deo u industriji, bankama, brokerskim kućama, trgovinama... Imamo uređaje za snimanje telefonskih razgovora, snimanje poslovnih sastanaka, fax servere. Nudimo kompletan asortiman proizvoda od audio kartica koji se stavljaju u računar do uređaja sa kripto zaštitom koji se primenjuju u NATO snagama.

Potpisan Ugovor o zastupanju izraelskog proizvođača Elkat i holandskog proizvođača Vidicode.
Sistem integrator br.3 - Interfonski sistemi
Analogni i digitalni interfonski sistemi namenjeni za kuće i zgrade. Prvi put na srpskom tržištu predstavljeni interfoni sa 2 žice u BUS tehnologiji za izvedbu video interfona. Predstavljena tehnologija koja podržava ogromna naselja sa portirskom službom. Posebna grupa interfona namenjena eksluzivnim naseljima sa touch screenom i maskama koje se prilagođavaju boji zida.

Potpisan Ugovor o zastupanju španskog proizvođača Golmar.
Sistem integrator br.2 - Gromobranska zaštita
Kompletna gromobranska zaštita objekata putem Faradajevog kaveza ili štapnih hvataljki sa ranim startovanjem. Od izrade projekta, do izvođenja i na kraju davanja stručnog nalaza o otpornosti gromobranskog uzemljenja i kompletnoj gromobranskoj zaštiti.

Potpisan Ugovor o zastupanju španskog proizvođača Ingesco.

Sistem integrator br.1 - Energetska efikasnost
Energetska kriza, nedostatak osnovnih izvora energije, zavisnost od uvoza i visoka cena energije navode nas da tražimo i upotrebljavamo nove izvore energije i tako smanjujemo potrošnju dragocenih klasičnih izvora energije.

Do kraja 2012. godine Srbija treba da izgradi najmanje 45 megavata kapaciteta u malim hidroelektranama, 45 megavata postrojenja koja koriste energiju vetra, 5 megavata solarnih elektrana, 2 megavata postrojenja na biomasu i 5 megavata na biogas.

Sve na jednom mestu
Tehnička zaštita Telekomunikacije Energetske instalacije Specijalne instalacije
Video - nadzor Telefonske centrale Električne instalacije Oprema za brodove
Alarmi Računarske mreže Gromobrani Oprema za saobraćaj
Dojava požara Optičke mreže Inteligentne zgrade Oprema za zatvore
Interfoni Bežični prenos Izvori napajanja Veliki displeji
Evidencija vremena Antenski sistemi Električna merenja Oprema za vojsku
Kontrola pristupa Video konferencija Kompenzacija energije Termovizija
Perimetar Snimanje govora Instalaciona oprema Solarni paneli
Radio stanice Oprema za industriju
© 2009, Tesla Sistemi. Sva prava zadržana.