Tema: Sistemi integraotri 2009 - 2013 godine

Tesla sistemi - Tehnička zaštita
Tema Integratora: SISTEM INTEGRATORI 2009.-2013. Novogodišnji sistem integrator
Decembar 2013.
Poslovanje u 2013. godini
Kontinuirani rast i povećanje obima poslovanja su postali standard poslovanja. Prosečan rast prometa u zadnjih osam godina je 30% na godišnjem nivou.

Na koji način smo ostvarili stalni rast, šta planiramo u budućnosti, kako vidimo tržište, kao i odgovore na druga pitanja pogledajte u najnovijem izdanju A&S Adria magazina.


Sistem integrator br.9 - Električna merenja
U 2012. godini smo imali najveći broj električnih merenja u dosadašnjem radu.

Merenje električnih instalacija, merenje gromobranskih instalacija, atestiranje računarskih mreža, merenje antistatik podova, termovizijska merenja, merenje elektromagnetnog zračenja, revizija trafo-stanica,...

Sistem integrator br.8 - Sistemi kontrole pristupa
Teško je pronaći novi objekat bilo koje namene da nema neki oblik kontrole pristupa. Osim klasične kontrole pristupa imamo kontrolu vozila, zaštitu robe, evidenciju radnog vremena, hotelske brave, kontrolu stražarske službe, obrtne barijere, metaldetektorska vrata...

Uspostavljena je poslovna saradnja sa vodećim svetskim proizvođačima opreme iz oblasti kontrole pristupa: HID (USA), Nedap i Dialoc (Holandija), Elettronika Toscana (Italija), Cominfo (Češka).

Sistem integrator br.7 - Sistemi zaštite od požara
Sistemi zaštite od požara su vrlo bitni sistemi svakog objekta. Zadatak automatske dojave požara je da što pre detektuje požar. Detekcija eksplozivnih i toksičnih gasova najveću primenu nalazi u industriji, dok se detekcija ugljen-monoksida vrši u garažama. Aktivni sistemi za gašenje zadnjih godina se sve više primenjuju u Srbiji. I na kraju panična rasveta je sastavni deo sistema zaštite od požara.

Uspostavljena je saradnja sa proizvođačima Protec (Engleska), Esser (Nemačka) i Circontrol (Španija).

Sistem integrator br.6 - Kompenzacija reaktivne energije
Električna energija postaje sve skuplja i energetska efikasnost postaje sastavni deo našeg života i ponašanja. Kompenzacijom reaktivne energije i kontrolom vršnog opterećenja štedimo milionske iznose i trenutno ne postoji investicija u energetskoj efikasnosti koja će Vam brže povratiti uložen novac.

Uspostavljena je poslovna saradnja sa preduzećem Ducati (Italija).

Sistem integrator br.5 - Led displeji
Led displeji kao vrlo uspešan vid multimedijalnog reklamiranja sve više se postavljaju u gradovima Srbije. Konsultujte se sa nama, jer greške koje se učine na početku realizacije projekta kasnije se vrlo teško ispravljaju.

Uspostavljena je poslovna saradnja sa više kineskih proizvođača.

Sistem integrator br.4 - Audio sistemi
Snimanje audio razgovora postaje sve zastupljeniji deo u industriji, bankama, brokerskim kućama, trgovinama... Imamo uređaje za snimanje telefonskih razgovora, snimanje poslovnih sastanaka, fax servere. Nudimo kompletan asortiman proizvoda od audio kartica koji se stavljaju u računar do uređaja sa kripto zaštitom koji se primenjuju u NATO snagama.

Potpisan Ugovor o zastupanju izraelskog proizvođača Elkat i holandskog proizvođača Vidicode.

Sistem integrator br.3 - Interfonski sistemi
Analogni i digitalni interfonski sistemi namenjeni za kuće i zgrade. Prvi put na srpskom tržištu predstavljeni interfoni sa 2 žice u BUS tehnologiji za izvedbu video interfona. Predstavljena tehnologija koja podržava ogromna naselja sa portirskom službom. Posebna grupa interfona namenjena eksluzivnim naseljima sa touch screenom i maskama koje se prilagođavaju boji zida.

Potpisan Ugovor o zastupanju španskog proizvođača Golmar.

Sistem integrator br.2 - Gromobranska zaštita
Kompletna gromobranska zaštita objekata putem Faradajevog kaveza ili štapnih hvataljki sa ranim startovanjem. Od izrade projekta, do izvođenja i na kraju davanja stručnog nalaza o otpornosti gromobranskog uzemljenja i kompletnoj gromobranskoj zaštiti.

Potpisan Ugovor o zastupanju španskog proizvođača Ingesco.

Sistem integrator br.1 - Energetska efikasnost
Energetska kriza, nedostatak osnovnih izvora energije, zavisnost od uvoza i visoka cena energije navode nas da tražimo i upotrebljavamo nove izvore energije i tako smanjujemo potrošnju dragocenih klasičnih izvora energije.

Do kraja 2012. godine Srbija treba da izgradi najmanje 45 megavata kapaciteta u malim hidroelektranama, 45 megavata postrojenja koja koriste energiju vetra, 5 megavata solarnih elektrana, 2 megavata postrojenja na biomasu i 5 megavata na biogas.

Sve na jednom mestu
Tehnička zaštita Telekomunikacije Energetske instalacije Specijalne instalacije
Video - nadzor Telefonske centrale Električne instalacije Oprema za brodove
Alarmi Računarske mreže Gromobrani Oprema za saobraćaj
Dojava požara Optičke mreže Inteligentne zgrade Oprema za zatvore
Interfoni Bežični prenos Izvori napajanja Veliki displeji
Evidencija vremena Antenski sistemi Električna merenja Oprema za vojsku
Kontrola pristupa Video konferencija Kompenzacija energije Termovizija
Perimetarska zaštita
Snimanje govora Instalaciona oprema Solarni paneli
Radio stanice Oprema za industriju
© 2013, Tesla Sistemi. Sva prava zadržana.