Industrija mesa Matijević, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda