Izrada akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja Investitor: JP Standard Jagodina