Tema: Sistemi zaštite od požara

Tesla sistemi - Sistemi zaštite od požara
Tema Integratora: SISTEMI ZAŠTITE OD POŽARA Sistem integrator br.7
Decembar 2010.
  • Sistemi zaštite od požara. Pročitajte sve o zaštiti od požara. Praktična rešenja.

Sistemi zaštite od požara

Petog septembra 2010. stupio je novi Zakon o zaštiti od požara.

Sistemi automatske dojave požara imaju zadatak da što ranije detektuju požar. Predstavljamo proizvode Essera (Nemačka) i Protec (Engleska). Takođe predstavljamo vrhunski sistem ranog otkrivanja požara.

Detekcija eksplozivnih i toksičnih gasova je najviše zahtevana u industriji. U stambenim i poslovnim objektima najčešće imamo detekciju zemnog gasa u kotlarnicama.

U garažama je obavezna primena sistema za detekciju ugljen-monoksida, a na ovom mestu predstavljamo sistem Circontrol koji nudi kompletnu integraciju upravljanja javnim garažama.

Sistemi za gašenje su aktivni sistemi koji automatski ili ručno vrše gašenje požara.

Nužna rasveta, sastavni deo svakog objekta i prva zamerka na nedostatke od strane protivpožarne policije.

Svi ovi sistemi imaju zakonsku osnovu za njihovu ugradnju i kasnije održavanje.

Sve bolja saradnja sa projektantima, doprinosi sve većoj dokumentaciji tako da na jednom mestu imamo svu zakonsku regulativu Srbije koja se odnosi na zaštitu od požara.

Preko sajta www.pozar.co.rs možete da se kompletno informišete o sistemima zaštite od požara.

EFG Eurobank
Tesla sistemi su potpisali Ugovor sa EFG Eurobank za održavanje sistema tehničke zaštite za sve objekte EFG banke na teritoriji Srbije,...

Projekti - RFID
Identifikacija putem radio frekvencije (Radio Frequency Identification), nastala pedesetih godina prošlog veka, zadnjih godina ulazi u fazu zrelosti i sve masovnije primene. Osnovna primena je u kontroli lica, predmeta, vozila i životinja. Tema nekog od sledećeg broja newslettera biće posvećena RFID tehnologiji. Biće prikazana i praktična primena u kontroli lica u jednom od najvećih projekata urađenih u fabrici „Next“ u Subotici sa opremom od vodećeg svetskog proizvođača – HID.
Zanimljivi linkovi
www.wikileaks.org (213.251.145.96) Nova teroristička organizacija u rangu Al Kaide - definicija sajta od nekih zvaničnika Amerike,..

http://earth.google.com Primetih preko googla da je komšija „zastaklio” terasu,..

Vremeplov - Velika škola
Davne 1892 godine u Beogradu je pušten prvi tramvaj (na konjsku vuču) na liniji Kalemegdan – Slavija. Pre Beograda tramvaj su imala samo četiri grada u svetu: Pariz, London, Berlin i Njujork. Beograd je tada imao 60.000 stanovnika.
Najveći pronalasci - Sijalica
Pronalazak sijalice radikalno je promenio život ljudi, jer sada su mogli da se bave čitavim nizom poslova i slobodnih aktivnosti nakon sumraka. Ime Tomasa Edisona se vezuje za pronalazača sijalice. Njegova sijalica 1879 godine nije bila prva, ali je bila prva koja je bila održiva sa komercijalne strane.
IKS – Inženjerski korisnički servis
Inženjersko korisnički servis (IKS) je neprofitni servis čiji je osnovni cilj pomoć inženjerima elektrotehnike koji vrše projektovanje. Trenutno su zaposlena dva inženjera, koji besplatno pružaju sledeću vrstu pomoći:
  • Rešavanje projektantskih zahteva
  • Transfer znanja iz prakse
  • Dostavljanje tehničkih podataka i literature
  • Redovne pozivnice za predavanja u Inženjerskoj komori
  • Pomoć pri projektovanju

Svaki radni dan od 9 do 17 časova imate na raspolaganju pomoć od:

  • Igora Mušćeta
  • Bojana Jagodića

Telefon:

+381 11 314 83 17

MSN:

inzenjer@hotmail.com

E-mail:

info@inzenjer.rs

Predavanje u Inženjerskoj komori Srbije
Svi naši saradnici su uz ovaj sistem integrator dobili pozivnicu za predavanje u Inženjerskoj komori Srbije.

Ukoliko ste projektant i želite da prisustvujete tehničkom predstavljanju Honeywell-ove opreme, izvršite rezervaciju na telefon 011/314-8317.

Katalog Tesla sistema
Posetite najveći sajt u Srbiji iz oblasti elektrotehnike: www.tesla-sistemi.co.rs.

Preuzmite katalog Tesla sistema (1,9 Mb) iz koga možete dobiti informacije čime se bavimo.

Zatražite dodatne informacije.


At the moment newsletter is published only in Serbian language. Further information about us you can find if you download our English language catalog (2,7 Mb).

Zaposleni u Tesla sistemima
Izvođenje radova z.tatomirovic@tesla.rs Zoran Tatomirović dipl. inž. el. .064/287-3623
Prodaja opreme a.milosavljevic@tesla.rs Ana Milosavljević dipl. inž. el. .064/644-2073
Integracija sistema b.ristanovic@tesla.rs Branislav Ristanović dipl. inž. el. .064/644-2069
Administracija t.tesic@tesla.rs Tijana Tešić dipl. ecc .064/644-2071
Ostali kontakti ...>>>
Sve na jednom mestu
Tehnička zaštita Telekomunikacije Energetske instalacije Specijalne instalacije
Video - nadzor Telefonske centrale Električne instalacije Oprema za brodove
Alarmi Računarske mreže Gromobrani Oprema za saobraćaj
Dojava požara Optičke mreže Inteligentne zgrade Oprema za zatvore
Interfoni Bežični prenos Izvori napajanja Veliki displeji
Evidencija vremena Antenski sistemi Električna merenja Oprema za vojsku
Kontrola pristupa Video konferencija Kompenzacija energije Termovizija
Perimetar Snimanje govora Instalaciona oprema Solarni paneli
Radio stanice Oprema za industriju
© 2010, Tesla Sistemi. Sva prava zadržana.