Instalacija sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara u trafostanici