Ovlašćenje za organizovanje i sporovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Tesla sistemi
Testirali smo ABAX 2 bežični uređaj
jun 4, 2019
Tesla sistemi
Kompletna adaptacija zdravstvene stanice u Radenkoviću, Sremska Mitrovica
jun 11, 2019