Polaganje stručnog ispita – Licenca za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja