Izvođenje radova na izgradnji montažnih objekata sa projektovanjem – Opština Mladenovac