Tesla sistemi su prezentovali na III Međunarodnoj konferenciji o klimatskim promenama koja je održana u Trebinju

Godina u znaku kvadratnog metra
decembar 17, 2021
Tesla sistemi izvode radove na protivpožarnoj zaštiti odlagača.
novembar 14, 2022