Tesla sistemi su prezentovali na III Međunarodnoj konferenciji o klimatskim promenama koja je održana u Trebinju